Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Zgłoszenie do artykułu: Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Kapela Warszawska

Data powstania:

1984

Informacje

Warszawska grupa folklorystyczna utworzona w 1984 r. przez Stanisława Wielanka – acc., voc., kierownik artystyczny, Krzysztofa Kołtońskiego – vno, Leszka Krzywca – g., Andrzeja Żaka – bjo, Mariana Wiśniowskiego – cb. Kontynuuje tradycje przedwojennych orkiestr podwórkowych oraz Kapeli Czerniakowskiej. Na jej repertuar składa się stary – nie tylko warszawski – folklor miejski. Wykonuje także piosenki lwowskie, pieśni legionowe, wojenne i okupacyjne, szmoncesy, piosenki więzienne i rubaszne, a także utwory nowe, tworzone przez Stanisława Wielanka, Jacka SzczygłaAntoniego Kopffa do tekstów Tadeusza Drozdy, Henryka KotarskiegoWłodzimierza Patuszyńskiego.

W realizacji programów estradowych i nagrań kapeli brali także udział aktorzy: Anita Dymszówna, Liliana Para, Janusz Mulewicz i Jarema Stępowski, oraz muzycy i aranżerzy: Andrzej Mazurkiewicz, Janusz Kwiecień, Wojciech Kowalewski, Andrzej Piela i Andrzej Kleszczewski. Koncertowała w ZSRR i Finlandii oraz wielokrotnie w ośrodkach polonijnych USA i Kanady[1].

Bibliografia