Sztyc, Zbigniew

Zgłoszenie do artykułu: Sztyc, Zbigniew

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Niemen Czesław, Akwarele

Czy mnie jeszcze pamiętasz

Polskie Nagrania Muza

1996

CD

33:59

Niemen Czesław, Akwarele

Czy mnie jeszcze pamiętasz

Polskie Radio SA

2002

CD

33:59

Niemen Czesław, Akwarele

Czy mnie jeszcze pamiętasz

Polskie Radio SA

2007

CD

34:44

Niemen Czesław, Akwarele

Sukces

Digiton

1992

CD

33:52

Niemen Czesław, Akwarele

Sukces

Polskie Nagrania Muza

1996

CD

34:05

Niemen Czesław, Akwarele

Sukces

Polskie Radio SA

2002

CD

34:05

Niemen Czesław, Akwarele

Sukces

Polskie Radio SA

2007

CD

33:52

Niemen, Czesław, Akwarele

Czy mnie jeszcze pamiętasz

Digiton

1992

CD

33:49

Niemen, Czesław, Akwarele

Czy mnie jeszcze pamiętasz

Polskie Nagrania Muza

1968

LP

34:44

Niemen Czesław

Enigmatic

Digiton

1991

CD

36:17

Niemen, Czesław

Enigmatic

Polskie Nagrania Muza

1969

LP

36:17

Niemen, Czesław

Enigmatic

Polskie Nagrania Muza

1988

LP

36:17

Niemen Czesław

Enigmatic

Polskie Nagrania Muza

1996

CD

36:17

Niemen, Czesław

Enigmatic

Polskie Radio SA

2002

CD

36:17

Niemen, Czesław, Akwarele

Sukces

Polskie Nagrania Muza

1968

LP

33:52

Niemen, Czesław, Akwarele

Sukces

Polskie Nagrania Muza

1988

LP

33:52

Więcej...
Bibliografia