Walaciński, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Walaciński, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Walaciński, Adam

Data urodzenia:

12 września 1928

Miejsce urodzenia:

Kraków

Informacje

Kompozytor. Odbył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie u Eugenii UmińskiejArtura Malawskiego. Studia kompozytorskie odbył natomiast prywatnie pod kierunkiem Stefana Kisielewskiego. Działał jako kompozytor i publicysta muzyczny. Zasłynął jako kompozytor muzyki filmowej, głównie do filmu Matka Joanna od Aniołów. Od 1948 r. był skrzypkiem w orkiestrze Polskiego Radia w Krakowie. W roku 1992 otrzymał tytuł profesora krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. W latach siedemdziesiątych wykładał na Wydziale Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Jest recenzentem Dziennika Polskiego w Krakowie[2].

Bibliografia