Wawruk, Marcin

Zgłoszenie do artykułu: Wawruk, Marcin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wawruk, Marcin

Data urodzenia:

1963

Informacje

Chórmistrz, aranżer, producent płytowy.

Jest profesorem w Katedrze Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Podyplomowego Studium Emisji Głosu w Bydgoszczy.

Specjalizuje się w prowadzeniu kameralnych zespołów chóralnych i w zespołowej emisji głosu. Bierze udział w pracach jury ogólnopolskich konkursów oraz festiwali chóralnych, prowadzi warsztaty wokalne i piosenkarskie. Szkolił wokalnie uczestników telewizyjnych programów muzycznych Fabryka Gwiazd, X-Factor, Mam Talent.

Jest założycielem i szefem artystycznym zespołu wokalnego ProForma, jednego z czołowych zespołów amatorskiego ruchu chóralnego w Polsce, z którym stale koncertuje i nagrywa. W 2010 r. został zaproszony wraz z zespołem do udziału w koncertach legendarnego wokalisty Bobby McFerrina podczas jego trasy koncertowej „VOCAbuLarieS”.

Autorem przeszło stu opracowań chóralnych, kilkudziesięciu piosenek opublikowanych na płytach CD oraz współautor popularnego zbioru utworów dla dzieci na skrzypce i fortepian Skrzypiące nutki (PWM 2000). Brał udział w nagraniu wielu płyt CD jako producent muzyczny, autor, aranżer, dyrygent i wykonawca. Tworzy również muzykę użytkową (sygnały muzyczne Programu 1 Polskiego Radia, i in. stacji radiowych i telewizyjnych, muzykę dla potrzeb spektakli teatralnych, programów telewizyjnych, seriali, i reklam).

Współpracował z wieloma gwiazdami polskiej estrady, między innymi z Marylą Rodowicz, Urszulą Dudziak, Krzesimirem Dębskim, Leszkiem Możdżerem, Markiem Bałatą, Krzysztofem Krawczykiem, Norbi.

Dzięki przebojom Norbiego został laureatem nagrody polskiego przemysłu muzycznego Fryderyk ’97.

Ponadto jest laureatem:

  • odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w 2006 r.;
  • Nagrody Prezydenta miasta Olsztyn „Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej” w 2007 r.;
  • statuetki św. Jakuba „za osiągnięcia w dziedzinie kultury” w 2012 r.;
  • nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 r. wraz z zespołem ProForma;
  • nagród Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Najlepszym z Najlepszych” w 2007, 2008, 2010 r. wraz z zespołem ProForma
  • [2], [3].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.polskirock.art.pl/marcin-wawruk,m2607,biografia.html
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 16.07.2016].

3. 

http://www.uwm.edu.pl/ws/artykul/38/prof-uwm-marcin-wawruk.html
Strona internetowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie [odczyt: 11.12.2017].