Węsiora, Jerzy Zbigniew

Zgłoszenie do artykułu: Węsiora, Jerzy Zbigniew

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Węsiora, Jerzy Zbigniew

Węsiora, George Zbigniew

Informacje

Muzyk, autor tekstów i wierszy, popularyzator polskiej kultury muzycznej na świecie, krytyk muzyczny w polskich i zagranicznych mass-mediach, pomysłodawca wielu kulturowych przedsięwzięć oraz inicjatyw. Zadebiutował jako wykonawca estradowy w 1974 r. na warszawskiej Giełdzie Piosenki w klubie „ZAKR” TVP piosenką pt. Droga do Warszawy. Zdobył wyróżnienie tzw. branży muzycznej (TV, Radio, mass-media) i wtedy okrzyknięto, że jest skazany na sukces. Następnie występował w zespole wojskowym Niebieskie Berety w Gdańsku-Wrzeszczu, gdzie ćwiczył emisje głosu i dykcje u Zofii Jastrzębowskiej. W rok później nagrał swoje pierwsze piosenki dla Polskiego Radia. W 1976 r. przy Teatrze Muzycznym w Gdyni założył kabaret piosenki Song Trzech Życzeń, na wzór kabaretu Mirosława Stecewicza Czarny Koń, który przestał istnieć. W tym samym roku wyjechał na Festiwal Piosenki Studenckiej do Szwecji. W ciągu swojej kariery wielokrotnie brał udział w konkursach oraz festiwalach.

Jest autorem tekstów piosenek i monologów. Od 1980 r. wypromował jako manager oraz impresario polskie zespoły rockowe: Kat, Oddział Zamknięty, Rezerwat, Duet Univers. Zafascynowany Międzynarodowym Festiwalem Piosenki w Sopocie, spędził 19 lat w Operze Leśnej pracując na różnych stanowiskach.

Od 1986 r. przebywa poza granicami kraju i na stałe mieszka w Kanadzie. Wielokrotnie był nagradzany za operatywność i przedsiębiorczość tak w kraju ( pierwsza nagroda za operatywność i przedsiębiorczość dla managera zespołu od Andrzeja Mogielnickiego – Brodnica 1982 r.), jak i za granicą. Zaangażował się w propagowaniu polskiej kultury. Został redaktorem muzycznym polskiej sekcji radia CO-OP w Vancouver BC. Pracował także w USA i krótko w Radio w Kostaryce[1].

Bibliografia

1. 

http://www.wesiora.pl/page_003.html
Strona internetowa Jerzego Wesiory [odczyt: 28.03.2011].