Wróblewski, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Wróblewski, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

300 kilometrów przed nami

Wróblewski, Jan

Ballada scenograficzna

Wróblewski, Jan

Bitwa o grzędę

Wróblewski, Jan

Czy to ładnie leniem być

Wróblewski, Jan

Osiecka, Agnieszka

Dom w malwy malowany

Wróblewski, Jan

Osiecka, Agnieszka

Dziewczyna tańcząca

Wróblewski, Jan

Eleganciaro

Wróblewski, Jan

Głód na pokładzie

Wróblewski, Jan

Jak tu sobie radę dać

Wróblewski, Jan

Zalewski, Jan

Jan Szpargatoł Machawiśnia

Wróblewski, Jan

Jego turbolencja pan Alex

Wróblewski, Jan

Jesień

Wróblewski, Jan

Jeśli masz do kogo wracać

Wróblewski, Jan

Młynarski, Wojciech

Kolega Maj

Wróblewski, Jan

Osiecka, Agnieszka

Mieć osiemnaście lat

Wróblewski, Jan

Osiecka, Agnieszka

Miniatura z jesienną jaskółką

Wróblewski, Jan

Mówiłem, że nie ostatni

Wróblewski, Jan

Niegdysiejszczyk

Wróblewski, Jan

Nieobecność

Wróblewski, Jan

Kofta, Jonasz

Odkładana miłość

Wróblewski, Jan

Czubaszek, Maria

Plazma

Wróblewski, Jan

Rosołek

Wróblewski, Jan

Friedman, Stefan

Rozlewiska (Zielono mi)

Wróblewski, Jan

Sprzedaż glonów

Wróblewski, Jan

Stańkolągwa

Wróblewski, Jan

Stopniowanie

Wróblewski, Jan

Sweet beat

Wróblewski, Jan

Taki dzień

Wróblewski, Jan

Tango niesforne

Wróblewski, Jan

Tata lata

Wróblewski, Jan

Trawa

Wróblewski, Jan

Trzask o wyrko

Wróblewski, Jan

Tylko spokój

Wróblewski, Jan

Ulice wielkich miast

Wróblewski, Jan

Osiecka, Agnieszka

Walc serenada

Wróblewski, Jan

Jellin, Aleksander

Wyznacznik pierwszy

Wróblewski, Jan

Zajęty tytuł – kocham cię

Wróblewski, Jan

Zielono mi

Wróblewski, Jan

Osiecka, Agnieszka

Żyj kolorowo

Wróblewski, Jan

Młynarski, Wojciech

Więcej...
Bibliografia