Wroniszewski, Jaromir

Zgłoszenie do artykułu: Wroniszewski, Jaromir

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wroniszewski, Jaromir

Data urodzenia:

12 lipca 1955

Miejsce urodzenia:

Łódź

Informacje

Aktor, muzyk, autor tekstów, lektor. Związany z Teatrzykiem Satyrycznym Czyści jak łza. Studiował filologię polską na Uniwersytecie w Toruniu. W 1980 r. podjął pracę w Olsztyńskim Teatrze Lalek i zdał eksternistycznie egzamin[1]. Od 1987 r. współpracował z radiem w Olsztynie. W 1995 r. wraz z Markiem Markiewiczem rozpoczął pracę etatową w Radiu Olsztyn. Jest autorem i pomysłodawcą emitowanych na antenie audycji satyrycznych, pisze felietony, recenzje i śpiewa. Nagrywa audiobooki i udziela głosu w reklamach[2].

Bibliografia

1. 

Kozłowska, Agnieszka.
Wywiad Agnieszki Kozłowskiej z Jaromirem Wroniszewskim przeprowadzony 14 grudnia 2016 r.

2. 

Magiczny Świat Kabaretu: PaKA 1985–2001, s. 106.