Wroniszewski, Jaromir

Zgłoszenie do artykułu: Wroniszewski, Jaromir

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Ballada o dniach ostatnich

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Ballada o wizualizacji

Chyła, Tadeusz

Wroniszewski, Jaromir

Baśń z 1002 nocy

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek
Wodyński, Krzysztof

Bodybuilding

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek
Wroniszewski, Jaromir

Brydzia

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Ciarki

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Cieplej jest

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Colonial

Wroniszewski, Jaromir

Moryto, Jerzy

Czarownica z Eastwick

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Diabelski czardasz

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Dziadek Mateo

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Ha dwa ło

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Lato się kończy

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Marengo

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Moja wolności

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek
Wroniszewski, Jaromir
Wroniszewski, Jan Kazimierz

Nasz maszt

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Niemedialny

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Oj ty wodo

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Perque

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Poor celebrity way

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Skrupuły

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Sugestie

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Ta mała cwaniara

Markiewicz, Marek
Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Tatara

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Tyczkarz

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek
Wodyński, Krzysztof

Tylko w twoich wierszach

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Unternehmer

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Walczyk udomowienie

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Wyniesieni na ekrany

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Wysypisko Śmiechu

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Żadni

Wroniszewski, Jaromir

Markiewicz, Marek

Więcej...
Bibliografia

1. 

Kozłowska, Agnieszka.
Wywiad Agnieszki Kozłowskiej z Jaromirem Wroniszewskim przeprowadzony 14 grudnia 2016 r.

2. 

Magiczny Świat Kabaretu: PaKA 1985–2001, s. 106.