Zieliński, Jacek

Zgłoszenie do artykułu: Zieliński, Jacek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Zieliński, Jacek

Data urodzenia:

6 września 1946

Miejsce urodzenia:

Kraków

Informacje

Wokalista, skrzypek, trębacz, kompozytor i aranżer. Ukończył Liceum Muzyczne w Krakowie. Studiował na Wydziale Instrumentalnym Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie w klasie altówki. W 1965 r. z bratem Andrzejem Zielińskim współtworzył zespół Skaldowie, z którym grał i śpiewał do 1981 r.

W latach 1981–1982 przebywał w USA, gdzie współpracował z amerykańskimi i polonijnymi zespołami bluesowymi. W 1986 r. reaktywował Skaldów, z którymi wystąpił m.in. na Old Rock Meeting w 1987 r. oraz m.in. na koncertach z okazji jubileuszu 25- i 30-lecia zespołu. Uczestniczył w nagraniu wszystkich krajowych i zagranicznych płyt Skaldów oraz LP Skaldowie: Nie domykajmy drzwi, wydanego przez Muzę w 1989 r. W 1990 r. wystąpił na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie zdobył II nagrodę w koncercie Premiery za Harmonię świata[1].

Bibliografia