Zieliński, Jacek

Zgłoszenie do artykułu: Zieliński, Jacek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Ach, gdzie ja szedłem

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Białe chorągwie wisien

Zieliński, Jacek

Broniewski, Władysław

Białe lawiny

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Błogosławiona bezsenność

Zieliński, Jacek

Zieliński, Jacek

Blues zmęczony nocą

Zieliński, Jacek

Falecki, Lesław

Chcę powrócić

Zieliński, Jacek

Felecki, Lesław Zbigniew

Co za horyzontem

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Drogom już czas dziękować

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Dzisiaj włożyłem śmieszne ubranko

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Gdzie anioł mówi „dzień dobry”

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Harmonia świata

Zieliński, Jacek

Zieliński, Jacek

Jestem dziecko wzięte na ręce

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Kłaniają się Tatry

Zieliński, Jacek

Janczerski, Piotr

Lej dyscyku, lej

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Moje Betlejem

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Na naszej wyspie

Zieliński, Jacek

Dymny, Wiesław

Nie domykajmy drzwi

Zieliński, Jacek

Lipska, Ewa

Nie dotykaj dzikich róż

Zieliński, Jacek

Dymny, Wiesław

Ocal przed czarną godziną

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Oddychać i kochać

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Ostatnia kartka Edyty Stein

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Pan narodzony

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Pierwszy pocałunek

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Pod żaglami gwiazd

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Poranek z nadzieją

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Przed śmiertelnymi na sianku leżysz

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Rejs bez końca

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Świat jest piękny od Panienki

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Szepty i wiara

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Szukam tej pogody

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Twarde karki pochylajmy

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Upaniszada

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Walczyk dla czekających

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Widzę was

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Wstrzymały się wody Cedronu

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Zbawiciela ujrzeliśmy

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Złota Jerozolima i biedne Betlejem

Zieliński, Jacek

Moczulski, Leszek Aleksander

Więcej...
Bibliografia