Zieliński, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Zieliński, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Zieliński, Andrzej

Data urodzenia:

5 października 1944

Miejsce urodzenia:

Gdów

Informacje

Pianista, organista, wokalista, kompozytor i aranżer. Ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną i Liceum Muzyczne w Krakowie. Studiował na Wydziale Instrumentalnym Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu Jana Hoffmana. Prowadził szkolny zespół wokalno-instrumentalny LM. W czasie studiów współpracował jako pianista akompaniator i kompozytor z Teatrzykiem Piosenki Uniwersytetu Jagiellońskiego Hefajstos i z grupą artystyczną Sowizdrzał. Napisał dla niej m.in. muzykę do Piosenki starszego asystentaNocnych tramwajów. W 1964 r. utworzył Sekstet Krakowski, który rok później przekształcił się w zespół Skaldowie. Prowadził go do 1981 r.

W 1981 r. wyjechał do USA. Początkowo mieszkał w Chicago, później przeniósł się do Nowego Jorku. Grał z amerykańskim zespołem Prophet Five. Od 1986 r. występuje z własnym zespołem Amadeus Band i solo. Współpracuje jako kompozytor, aranżer i wykonawca z polonijnymi stacjami radiowymi i telewizyjnymi, m.in. Polish Television Network. W latach 1990–1995 koncertował w kraju z reaktywowanymi w 1986 r. przez brata Jacka Zielińskiego Skaldami. Wziął m.in. udział w koncertach z okazji jubileuszu 25- i 30-lecia zespołu.

Jest kompozytorem muzyki do:

– filmu fabularnego Mocne uderzenie (współaut. Jerzy Milian), Zofia (współaut. Władysław Iszkiewicz, Czesław Niemen), Jak to się robi (reż. Andrzej Kondratiuk);

– pierwszej wersji śpiewogry Po górach, po chmurach (sł. Ernest Bryll);

– widowiska Dziś straszy (sł. Agnieszka Osiecka);

– suity góralskiej Krywań;

– suity baletowej Podróż magiczna;

– piosenek dla Skaldów oraz m.in. dla Stana Borysa, Marii Jeżowskiej, Grażyny Łobaszewskiej, Łucji Prus, Maryli RodowiczTeresy Tutinas.

Jest także współautorem muzyki do rock-opery Naga (libr. Grzegorz Walczak). Jest laureatem:

– I nagrody Telewizyjnej Giełdy Piosenki w Krakowie w 1965 r.,

– nagrody Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’67 za Uciekaj, uciekaj,

– nagród za aranżacje: Po prostu jestem na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’67, piosenek Skaldów na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’69, Wszystkim zakochanym na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’71,

– wyróżnienia na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’68 za Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał,

– nagrody Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’69 za Medytacje wiejskiego listonosza,

– nagrody dziennikarzy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’70 za W żółtych płomieniach liści,

– wyróżnienia na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’73 za Na granicy dnia,

– nagrody Wojewody opolskiego na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’75 za Życzenia z całego serca[1].

Bibliografia