Zybowski, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Zybowski, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Banaszak Hanna

H. Banaszak

Polskie Nagrania Muza

1984

LP

36:18

Budka Suflera

Ratujmy co się da!

Polskie Nagrania Muza

1988

LP

Budka w Operze

Live from Sopot ’94

TA Music

1994

CD

01:14:33

Jaszkowska Jolanta

Chcę kochać, pragnąć, chcę żyć...

Magic Sound Promotion

1991

CD

41:54

Obywatel G. C.

Stan strachu

Polskie Nagrania Muza

1989

LP

41:10

Ostrowska Małgorzata

Alchemia

Epic

1999

CD

54:42

Perfect

1971–1991: historie nieznane

Intersonus

1993

CD

01:13:06

Porter John

It’s a kid’s life

Pronit

1990

LP

39:35

Bibliografia