Koncert życzeń: 10 popularnych piosenek z repertuaru Jerzego Sido...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Koncert życzeń: 10 popularnych piosenek z repertuaru Jerzego Sidorowicza i orkiestry mandolinistów Edwarda Ciukszy Ciuksza, Edward (opracowanie)
Mąciwoda, Natalia (projekt okładki)
Pilecka, Ligia (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Ciuksza Edward Obsada instrumentalna: mandolina, gitara lub akordeon z podpisanym tekstem

Część:

1

Data wydania:

1960

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

sierpień 1960

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 4026

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1960 : 805

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 32 stron o wymiarach 24 na 17 cm. Oddany do druku 25 czerwca 1960 r. Zawiera następujące utwory:

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.