Jabłoński, Henryk

Zgłoszenie do artykułu: Jabłoński, Henryk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Jabłoński, Henryk

Jabłoński, Henryk Hubertus

Degler, Helmut

Data urodzenia:

3 listopada 1915

Miejsce urodzenia:

Gdańsk

Data śmierci:

10 października 1989

Miejsce śmierci:

Gdańsk

Informacje

Kompozytor, wiolonczelista i pedagog. Gry na skrzypcach i fortepianie uczył się w domu. Absolwent Polskiego Konserwatorium Muzycznego w Gdańsku w klasie wiolonczeli. Kompozycję studiował u Wernera Schramma i Alfreda Paetscha. Od 1935 r. współpracował z radiem jako instrumentalista i aranżer muzyki rozrywkowej. Po wojnie grał w gdańskiej orkiestrze symfonicznej, prowadził też chór studencki przy Politechnice Gdańskiej. Komponował repertuar popularny i rozrywkowy dla Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Haralda, Studia M-2 pod dyrekcją Bogusława Klimczuka i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Stefana Rachonia, a także dla orkiestr radiowych w Krakowie, Bydgoszczy i Łodzi. W latach 1954–1980 był wykładowcą kompozycji i instrumentacji Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Jest kompozytorem:

– licznych utworów orkiestrowych, m.in.: Poemat symfoniczny Młodość, Symfonia kaszubska, Suita chmur, Allegro symfoniczne, Capriccio per orchestra, Polska suita ludowa;

– utworów kameralnych, m.in. Kwartet smyczkowy, Trio na flet, klarnet i wiolonczelę, Sonata na wiolonczelę, Millitarium na wiolonczelę i 11 instrumentów, Tryptyk na trzy wiolonczele; baletów Frak, Gdańska noc, opery Pani Helena (libr. Jerzy Walden, Mirosław Łebkowski), muzyki chóralnej, teatralnej, ilustracji radiowych;

– instrumentalnej muzyki rozrywkowej, m.in. Suita rozrywkowa, Gospoda pod Gołym Niebem, Senza Titullo, Parafraza na temat walca Raula, Walc Maria, Walc Irena, Walc krynicki, Galop kawalerski, Piękna Ormianka, Serenda taneczna, Oberek „Groteska”, Cygańskie konie, Taniec wschodni, Walc rozrywkowy nr 2, Serenada twist nr 2, Madison, Lipiec w Sopocie, Szkic liryczny nr 2;

– oraz piosenek m.in. dla Barbary Dunin, Marty Mirskiej, Reginy Pisarek[1].

Bibliografia