Nietrudno zerwać kwiat: swing-fox

Zgłoszenie do artykułu: Nietrudno zerwać kwiat: swing-fox

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nietrudno zerwać kwiat: swing-fox Czerny, Edward (muzyka, instrumentacja)
Skrzypiński, Witold (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Czerny Edward, Skrzypiński Witold Obsada instrumentalna: saksofon I alt Es, II ten. B, III alt Es; trąbka B; akordeon (głos dyrekcyjny); fortepian (głos dyrekcyjny); gitara i kontrabas

Tytuł:

Chociaż raz powiedz „nie”: swing-fox Sart, Marek (muzyka)
Kaszkur, Zbigniew (słowa)
Zapert, Zbigniew (słowa)
Czerny, Edward (instrumentacja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Sart Marek, Kaszkur Zbigniew, Zapert Zbigniew, Czerny Edward Obsada instrumentalna: saksofon I alt Es, II ten. B, III alt Es; trąbka B; akordeon (głos dyrekcyjny); fortepian (głos dyrekcyjny); gitara i kontrabas

Seria:

Biblioteka Orkiestr Tanecznych, 211

Data wydania:

1960 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

listopad 1960

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 4204

Postać zapisu:

głosy instrumentalne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1961 : 47

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 13 luźnych kart w obwolucie o wymiarach 25 na 17 cm. Oddany do druku 24 września 1960 r. Wydany w ramach serii pod redakcją Krystyny JaworskiejJerzego Martina. Teksty utworów zostały zamieszczone na odrębnych stronach poza zapisem nutowym. Incipit utworu pierwszego: Jakże to łatwo w majową jest noc. Incipit utworu drugiego: Już od dawna mnie to złości i przeszkadza. Na ostatniej stronie zamieszczono spis numerów, które ukazały się w tej serii: 171–210.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.