Zapert, Zbigniew

Zgłoszenie do artykułu: Zapert, Zbigniew

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Zapert, Zbigniew

Data urodzenia:

31 października 1931

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Informacje

Poeta, autor tekstów piosenek i dziennikarz. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutował na początku lat 50-tych w spółce autorskiej ze Zbigniewem Kaszkurem Piosenką dla nieznajomej dla Jerzego Połomskiego. Później pisał także z Januszem Kondratowiczem, Mieczysławem Martulą, Andrzejem TylczyńskimZenonem Wawrzyniakiem.

Jest autorem tekstów piosenek m.in. dla Bożeny Grabowskiej, Mieczysława Fogga, Janusza Gniatkowskiego, Ireny Santor, Hanny Rek, Reny Rolskiej, Violetty Villas, Tadeusza WoźniakowskiegoNataszy Zylskiej. Na początku lat 80-tych poświęcił się wyłącznie pracy dziennikarskiej w „Expressie Wieczornym”, z którym związany był przez czterdzieści jeden lat[1].

Bibliografia