Jeśli zostać to na zawsze...: tango

Zgłoszenie do artykułu: Jeśli zostać to na zawsze...: tango

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Jeśli zostać to na zawsze...: tango Daniłowski, Władysław (muzyka)
Hemar, Marian (słowa)
Eiger, Władysław (aranżacja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Dan Władysław, Hemar Marian, Eiger Władysław Obsada instrumentalna: fortepian, śpiew, skrzypce, mandolina

Seria:

95-Groszowa Biblioteka Przebojów: w układzie na fortepian, śpiew, skrzypce, mandolinę, 64

Data wydania:

1933 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Leon Idzikowski

Miejsce druku:

Warszawa: Zakład Graficzny „Pionier” (druk), J. Konarzewski (litografia, sztych nut); K. Drzewiecki (sztych)

Znak wydawniczy:

L. 7377 I.

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1933/4 : 2806

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony o wymiarach 27 na 18 cm. Na stronie tytułowej znajduje się fotografia Mieczysława Fogga oraz informacja: Wielki sukces teatru „Banda”. Pod nagłówkiem zamieszczono adnotację o tym, że utwór pochodzi z repertuaru Chóru Dana z teatru „Banda”. Na ostatniej stronie widnieje wykaz numerów, które ukazały się w tej serii: 1–60.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.