A cóż z tą Dzieciną

Zgłoszenie do artykułu: A cóż z tą Dzieciną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

A cóż z tą Dzieciną

Klasyfikacja:

kolęda

Informacje

Melodię podają kancjonały benedyktynek staniąteckich z lat 1707, 1752, 1754 i 1758. Kantyczka karmelitańska Chybińskiego w II części, późnoosiemnastowiecznej, podaje melodię zupełnie różną. Melodię kolędy podaje również jeden z kancjonałów franciszkanek z pierwszej połowy XVIII w. Dziś powszechnie śpiewana jest wersja, którą opublikował Mioduszewski w Pastorałkach i kolędach z 1843 r.

Tekst notują cztery kancjonały franciszkańskie, w tym trzy z pierwszej połowy XVIII wieku, karmelitański rękopis BJ 3642 oraz rękopis BJ 3639; ze zbiorów drukowanych Kantyczki Szlichtyna z 1767 w dziale „pieśni nowych” i Pieśni nabożne z 1796 r. w analogicznym dziale. Kolęda liczy tam 10 zwrotek[1].

Bibliografia

1. 

Szweykowska Anna, Polskie kolędy i pastorałki: antologia, wyd. 3, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989, s. 62, 170.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 18, 19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Olszewski Jerzy, Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, Warszawa, Centralny Związek Młodej Wsi, 1937, s. 67.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.