A cóż z tą Dzieciną

Zgłoszenie do artykułu: A cóż z tą Dzieciną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

A cóż z tą Dzieciną będziem czynili,

braciszkowie mili, że się nam kwili?

Zaśpiewajmy Mu wesoło

i obróćmy się z Nim w koło,

hoc hoc hoc hoc.

Podobno Dzieciątko, że głodne, płacze,

dlatego tak z nami nierado skacze,

więc ja Mu dam kukiełeczkę

i masełka osełeczkę,

pa pa pa pa.

Albo pacholęciu w dudki zagrajmy

i na piszczałeczkach rozweselajmy:

li li li li, moje dudki,

skacz, robaczku mój malutki,

li li li li.[1]

Wariant 2

Strzałka

A cóż z tą Dzieciną będziem czynili,

Braciszkowie mili, że się nam kwili?

Zaśpiewajmy Mu wesoło,

I obróćmy się z Nim w koło,

Hoc, hoc, hoc, hoc.

Podobno Dzieciątko, że głodne płacze;

Dlatego tak z nami nie rade skacze:

Więc ja Mu dam kukiełeczkę –

I masełka osełeczkę,

Pa, pa, pa, pa.

Czy bez Matuleńki płacze Dziecina?

Więc Ją do miłego zaprośmy Syna:

Mama, mama do Dziecięcia,

Utul tego płacz Panięcia,

Ma, ma, ma, ma.

Czy dlatego płacze ma złota duszka,

Że nie ma Józefa w domu staruszka:

Więc Józefa zawołajmy,

I ciesząc Je zaśpiewajmy,

Ta, ta, ta, ta.

Jużci nie chce płakać Dziecina dłużej,

Ale ukojone oczęta mruży:

Więc ją włóżmy w kolebeczkę,

Zaśpiewajmy Jej piosneczkę,

Lu, lu, lu, lu.

Ale drżysz od zimna mój Aniołeczku,

Leżąc w tym kamiennym, zimnym żłóbeczku:

Więc z osiołkiem oraz wołem,

Chuchać będziem na Cię społem,

Chu, chu, chu, chu.[2]

Wariant 3

Strzałka

A cóż z tą Dzieciną będziem czynili, czynili,

pastuszkowie mili, że się nam kwili, nam kwili?

Zaśpiewajmy Mu wesoło

i obróćmy się z Nim w koło,

luli, luli, śpij luli.[3]

Bibliografia

1. 

Szweykowska Anna, Polskie kolędy i pastorałki: antologia, wyd. 3, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989, s. 62, 170.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 18, 19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Olszewski Jerzy, Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, Warszawa, Centralny Związek Młodej Wsi, 1937, s. 67.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.