A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Słoński, Edward

Autor muzyki:

Halpern, Feliks[1]

Data powstania:

1 grudnia 1915

Miejsce powstania:

Warszawa

Informacje

W tomiku Edwarda Słońskiego Ta, co nie zginęła, wydanym w Warszawie w 1917 r., ostatnia zwrotka utworu brzmi inaczej:

A gdy do Warszawy przez trudy i znoje

dojść we krwi i ranach pozwolił im Bóg...

...przypomnieli sobie, że gdy szli na boje,

pod deszczową chmurą w polu krakał kruk[1]!

Bibliografia