A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Słoński, Edward[1]

Autor muzyki:

Halpern, Feliks[1]

Data powstania:

1 grudnia 1915

Miejsce powstania:

Warszawa

Informacje

W tomiku Edwarda Słońskiego Ta, co nie zginęła, wydanym w Warszawie w 1917 r., ostatnia zwrotka utworu brzmi inaczej:

A gdy do Warszawy przez trudy i znoje

dojść we krwi i ranach pozwolił im Bóg...

...przypomnieli sobie, że gdy szli na boje,

pod deszczową chmurą w polu krakał kruk![1]

Bibliografia