A kto ciebie, ty wierzbino

Zgłoszenie do artykułu: A kto ciebie, ty wierzbino

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

A kto ciebie, ty wierzbino

Autor słów:

Konopnicka, Maria[2]

Autor muzyki:

Bajor, Michał[2]

Informacje

Utwór został skomponowany przez 16-letniego Michała Bajora. Za jego wykonanie zdobył główną nagrodę na ogólnopolskim festiwalu liceów im. Marii Konopnickiej. W wieku 19 lat wykonał ten utwór na egzaminie do szkoły teatralnej[3].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://michalbajor.pl.
Oficjalna strona internetowa Michała Bajora [odczyt: 08.08.2013].

3. 

Moje piosenki – Michał Bajor, s. 85.