A skąd to tak

Zgłoszenie do artykułu: A skąd to tak

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

A skąd to tak

Autor słów:

Jurandot, Jerzy
Dokonał przekładu z języka rosyjskiego.

Autor muzyki:

Szpilman, Władysław[2]
Dokonał opracowania melodii ludowej.

Melodia:

ludowa rosyjska

Bibliografia

1. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 119, 120.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Wesoła drużyna, s. 8, 9.
W pierwszej zwrotce jest on mnie durny trzymał wpół zamiast on mnie głupi trzymał wpół.