Zgłoszenie do artykułu: Bajki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Bajki

Autor słów:

Tuwim, Julian

Autor muzyki:

Słobódzki, Mieczysław

Informacje

Jest to jedna z pierwszych piosenek Juliana Tuwima, napisana dla warszawskiego kabaretu „Mitraż”. Kabaret ten istniał od roku 1916, występując najpierw w modnych restauracjach i kawiarniach. Później zdobył się na własną salę. Debiutowało tu wielu znanych autorów, kompozytorów i aktorów. Piosenkę Tuwima z muzyką Mieczysława Kozar–Slobódzkiego wykonywał w tym kabarecie Stanisław Ratold, znany również specjalista w zakresie romansów cygańskich i piosenek Aleksandra Wertyńskiego. Później jeszcze utwór ten był śpiewany z wielkim powodzeniem przez Tadeusza Olszę[2].

Bibliografia