Zgłoszenie do artykułu: Biały krzyż

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdy zapłonął nagle świat,

bezdrożami szli przez śpiący las.

Równym rytmem młodych serc

niespokojne dni odmierzał czas.

Gdzieś pozostał ognisk dym,

dróg przebytych kurz, cień siwej mgły.

Tylko w polu biały krzyż

nie pamięta już, kto pod nim śpi.

Jak myśl sprzed lat,

jak wspomnień ślad

wraca dziś

pamięć o tych, których nie ma.

Żegnał ich wieczorny mrok,

gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń.

Szli, by walczyć o twój dom

wśród zielonych pól, o nowy dzień!

Lecz nie wszystkim pomógł los

wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy.

W szczerym polu biały krzyż

nie pamięta już, kto pod nim śpi.[1], [2], [3], [6]

Bibliografia

1. 

Nasze piosenki, s. 86, 87.

2. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 107.

3. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 46, 47.

4. 

Halber, Adam.
Biały krzyż, „Angora” nr 5/2009, Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2009.

5. 

http://www.angora.pl.
Artykuł pochodzi z nr 5/2009.

6. 

Utwory z repertuaru Czerwonych Gitar: na zespół gitarowy, s. 4–6.