Czarna sukienka

Zgłoszenie do artykułu: Czarna sukienka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Czarna sukienka

Autor słów:

Gaszyński, Konstanty

Goszczyński, Seweryn[4]

Autor muzyki:

Preisner, Zbigniew[4]

Bibliografia

1. W górę serca!: drugi zbiór pieśni narodowych i patriotycznych. Cz. 2, Słowa, s. 30.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, s. 53.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. I, nr 46, s. 63.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu. W śpiewniku zamieszczono skróconą wersję tekstu.

4. http://www.radiokrakow.pl/.
Strona internetowa Radia Kraków [odczyt: 09.11.2009].

5. Zbior_piesni_(1).