Do broni, Polacy

Zgłoszenie do artykułu: Do broni, Polacy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Do broni, Polacy

Autor słów:

Ziółek, Zygmunt[1]

Autor muzyki:

Maklakiewicz, Jan[1]

Informacje

Tekst marsza Do broni, Polacy złożony pod godłem „Kruk” wyróżniony został II nagrodą na konkursie zorganizowanym przez „Biuletyn Informacyjny” oraz Biuro Informacji i Propagandy KG AK w 1942 roku. Piosenka ukazała się drukiem w 1943 roku w śpiewniku Pieśni zbrojne. Przedrukowano ją w wielu podziemnych pismach, m. in. w 22 numerze gazetki obwodu kraśnickiego „Do Szeregu” z dnia 8 lipca 1944 roku. W 1946 roku zamieszczona została w zbiorku J. Nowickiej Pieśni walki i chwały[1].

Bibliografia