Dzisiaj w Betlejem

Zgłoszenie do artykułu: Dzisiaj w Betlejem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,

że Panna czysta porodziła Syna.

Chrystus się rodzi,

nas oswobodzi,

anieli grają,

króle witają,

pasterze śpiewają,

bydlęta klękają,

cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna Dzieciątko piastuje

i Józef stary Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi,

nas oswobodzi,

anieli grają,

króle witają,

pasterze śpiewają,

bydlęta klękają,

cuda, cuda ogłaszają.

Bądź pozdrowiony, Boże nieskończony,

sławimy Ciebie, Jezu niezmierzony.

Chrystus się rodzi,

nas oswobodzi,

anieli grają,

króle witają,

pasterze śpiewają,

bydlęta klękają,

cuda, cuda ogłaszają.[1]

Wariant 2

Strzałka

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem

Wesoła Nowina,

Że Panna czysta, że Panna czysta

Porodziła Syna.

Chrystus się rodzi,

Nas oswobodzi,

Anieli grają,

Króle witają,

Pasterze śpiewają,

Bydlęta klękają,

Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna

Dzieciątko piastuje,

I Józef święty i Józef święty

Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi...

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce

Panna Syna rodzi,

Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce

Ludzi oswobodzi.

Chrystus się rodzi...

I Trzej Królowie, i Trzej Królowie

Od wschodu przybyli,

I dary Panu i dary Panu

Kosztowne złożyli.

Chrystus się rodzi...

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my

Przywitać Jezusa,

Króla nad króle, Króla nad króle,

Uwielbić Chrystusa.

Chrystus się rodzi...

Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon

Dziś nasz wieczny Panie,

Któryś złożony, któryś złożony

Na zielonym sianie.

Chrystus się rodzi...

Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony,

Boże nieskończony,

Sławimy Ciebie, sławimy Ciebie,

Boże niezmierzony.

Chrystus się rodzi...[2], [7]

Wariant 3

Strzałka

Dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina,

Że Panna czysta, porodziła Syna.

Chrystus się rodzi,

Nas oswobodzi,

Anieli grają,

Króle witają,

Pasterze śpiewają,

Bydlęta klękają,

Cuda, cuda ogłaszają.

Marya Panna Dzieciątko piastuje

I Józef stary on Je pielęgnuje...

Chrystus się rodzi...

Choć w stajeneczce Panna Syna rodzi,

Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi...

Chrystus się rodzi...

I trzej królowie od wschodu przybyli

I dary Panu kosztowne złożyli...

Chrystus się rodzi...

Pójdźmy też i my przywitać Jezusa,

Króla nad królmi, uwielbić Chrystusa...

Chrystus się rodzi...

Bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie,

Któryś złożony na zielonem sianie...

Chrystus się rodzi...

Bądź pozdrowiony, Boże nieskończony

Sławimy Ciebie, Boże niezmierzony...

Chrystus się rodzi...[3]

Wariant 4

Strzałka

Dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina,

Że Panna czysta porodziła Syna. –

Chrystus się rodzi, Pan oswobodzi –

Anieli grają, króle witają, –

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, –

Cuda, cuda ogłaszają.

Marya Panna Dzieciątko piastuje, –

I Józef stary Ono pielęgnuje. –

Chrystus się rodzi...

Chociaż w stajence Panna Syna rodzi, –

Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi. –

Chrystus się rodzi...

I trzej królowie od wschodu przybyli, –

I dary Panu kosztowne złożyli. –

Chrystus się rodzi...

Pójdźmy też i my przywitać Jezusa, –

Króla nad królmi uwielbiać Chrystusa. –

Chrystus się rodzi...

Bądźże pochwalon dziś nasz wieczny Panie, –

Któryś złożony na zielonym sianie. –

Chrystus się rodzi...

Bądź pozdrowiony, Boże nieskończony, –

Sławimy Ciebie Jezu niezmierzony. –

Chrystus się rodzi...[4]

Wariant 5

Strzałka

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,

Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

Anieli grają, króle witają,

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje,

I Józef stary, i Józef stary Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi...

Chociaż w stajence, chociaż w stajence Panna Syna rodzi,

Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.

Chrystus się rodzi...

I trzej królowie, i trzej królowie od wschodu przybyli

I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli.

Chrystus się rodzi...

Pójdźmyż też i my, pójdźmyż też i my przywitać Jezusa,

Króla nad królami, Króla nad królami, uwielbić Chrystusa.

Chrystus się rodzi...[5]

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.