Zgłoszenie do artykułu: François

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

François

Autor słów:

Włast, Andrzej

Autor muzyki:

Karasiński, Zygmunt

Karasiński, Adam Józef

Wykonania poza albumami:

Mankiewiczówna, Tola

Informacje

To słynny walc Adama Karasińskiego, którym na początku XX wieku rozbrzmiewały balowe sale, estrady koncertowe, salony i kawiarnie. Adam Karasiński był utalentowanym kompozytorem. Nazywano go „polskim królem walca”, chociaż komponował także polonezy, kadryle, polki i mazury. Występował na estradzie z własną orkiestrą, z którą koncertował w Paryżu, Moskwie, Wiedniu i Budapeszcie – wszędzie wzbudzając zachwyt pięknym walcem François. Po śmierci kompozytora jego syn Zygmunt Karasiński zinstrumentował ten utwór od nowa, wyposażając go również w nowy tekst Andrzeja Własta[2].

Bibliografia