Zgłoszenie do artykułu: Hej, do apelu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hej, do apelu

Hymn młodzieży katolickiej

Nowa „Rota” polska

Autor słów:

Charszewski, Ignacy[2], [3]

Autor muzyki:

Nowowiejski, Feliks[3]

Melodia:

utworu Rota

Informacje

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży powstało z połączenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej (pieśń jest pierwotnie jego hymnem) i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Po drugiej wojnie światowej zostało reaktywowane, a zawieszone w 1953 r. Odrodziło się 10 X 1990 r. Słowa napisał ksiądz Charszewski, którego tekst wygrał konkurs, a Zjazd Delegatów w Poznaniu w 1925 r. przyjął go oficjalnie jako hymn[2].

Bibliografia

1. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 192.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 52.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. III, nr 6, s. 10.