Hej madziar pije

Zgłoszenie do artykułu: Hej madziar pije

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Hej! Madziar pije, hej! Madziar płaci,

Hej! Nad Madziarom płaczą dzieci!

Hej! Płaczą dzieci, hej! Płacze żona,

Hej! Bo Madziara nie ma doma.

A nie mówiłem ci Anielciu,

Nie chodź do karczemki z kądziołką,

Bo w karczemce strzelcy tańcują,

To ci kądziołeczkę popsują!

Hej! Tam po górach, hej! Tam od Tater,

Hej! Podmuchuje halny wiater.

Hej! Podmuchuje, leci z nowiną,

Że strzelcy idą ku dolinom.

A nie mówiłem ci Anielciu...[1], [3]

Wariant 2

Strzałka

Hej! Madyar pije, hej Madyar płaci.

Hej! U Madyara płaczą dzieci.

Hej! Płaczą dzieci, hej! Płacze żona.

Hej! Bo Madyara nie ma doma.

A nie mówiłem ci Anielo:

„Nie chodź do karczemki z kądzielą.

Ejże! Bo tam strzelcy tańcują,

To ci kądziołeczkę zepsują!”

Hej! Idą strzelcy, hej! Spod Tater.

Hej! Poświstuje siumny wiater.

Hej! Poświstuje, leci z nowiną.

Hej! Idą strzelcy ku dolinom.

A nie mówiłem...[2]

Wariant 3

Strzałka

Hej! Madziar pije, Hej Madziar płaci,

Hej na Madziarom płaczą dzieci,

Hej płaczą dzieci, hej płacze żona,

Hej bo Madziara nie ma doma!

A nie mówiłem ci Anielciu,

Nie chodź do karczemki z kądziołką,

Bo w karczemce strzelcy tańcują,

To ci kądziołeczkę popsują!

Hej, od gór sinych, hej, ode Tater,

Hej podmuchuje halny wiater,

Hej, podmuchuje, leci z nowiną,

Że strzelcy idą ku dolinom!

A nie mówiłem ci, Anielciu…

Hej, stoi baca, hej, pod jedlicą,

Hej, tam na halach ognie świecą,

Hej, ognie świecą, hej, pod jedlami,

Hej, strzelcy dzwonią łopatkami.

A nie mówiłem ci, Anielciu…[4], [5]

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.