Hej, w dzień Narodzenia

Zgłoszenie do artykułu: Hej, w dzień Narodzenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hej, w dzień Narodzenia

Klasyfikacja:

kolęda

Informacje

Melodię zapisują kancjonały benedyktynek staniąteckich z 1754 i 1758 r. Jej pierwsza fraza jest uderzająco zbliżona do pierwszej frazy innej kolędy z tychże kancjonałów – Krzyknijcie muzy. Wersja dziś śpiewana znajduje swoją dokumentację u Mioduszewskiego (Pastorałki i kolędy, 1843).

Sam tekst notuje kancjonał staniątecki Boczkowskiego z 1707 r. (wariant incipitu: Dziś dzień narodzenia), rękopis BJ 3639 oraz kantyczka karmelitańska Chybińskiego w swej II części. W zbiorach drukowanych tekst pojawia się w wydaniu Szlichtyna z 1767 i 1785 r. w dziale „pieśni nowych” oraz w Pieśniach nabożnych z 1796 r. w analogicznym dziale[1].

Bibliografia

1. 

Szweykowska Anna, Polskie kolędy i pastorałki: antologia, wyd. 3, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989, s. 80, 81, 175, 176.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Egert-Romanowska, Joanna, Thor, Piort Robert, Kolędy: chwała na wysokości a pokój na ziemi!, wyd. 3, Warszawa, Wydawnictwo Alfa-Wero, 1990, s. 61, 62.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 42.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Flasza Tomasz, 50 najwięcej używanych kolęd, Kraków, Antoni Piwarski i Spółka, 1930, s. 12.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.