Jak się leguny dostały do nieba

Zgłoszenie do artykułu: Jak się leguny dostały do nieba

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Jak się leguny dostały do nieba

Leguny w niebie

Legioniści z frontu

Autor słów:

Kowalski, Adam

Autor muzyki:

Kowalski, Adam

Data powstania:

1920

Informacje

Pieśń powstała w okresie najazdu bolszewickiego na Polskę[2].

Bibliografia