Jedną drogą dziś wszyscy idziemy

Zgłoszenie do artykułu: Jedną drogą dziś wszyscy idziemy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Jedną drogą dziś wszyscy idziemy

Autor słów:

Harris, Albert[1]

Autor muzyki:

Harris, Albert[1]

Data powstania:

1944

Informacje

Była to popularna piosenka w pierwszych latach po wojnie. Wykonywał ją zespół Teatru i Armii Wojska Polskiego w wyzwolonym Lublinie podczas programu Z pieśnią do kraju. Autorem tekstu oraz melodii był Albert Harris. Niestety, do dokumentacji tyczącej autorstwa piosenki zakradły się przeoczenia. Niekiedy przypisywano słowa Leonowi Pasternakowi, natomiast muzykę Aleksandrowi Barchaczowi, czołowym twórcom większości programów wojskowego teatru. W późniejszych wydawnictwach publikowano piosenkę Harrisa na ogół już bezimiennie[1].

Drugi wariant tekstu został nadesłany przez Annę Jasiewicz w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Według informatorki, pieśń powstała w 1943 r[3].

Bibliografia