Już rok drugi Legiony

Zgłoszenie do artykułu: Już rok drugi Legiony

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Już rok drugi Legiony

Dwa już lata

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Markowski, Ludwik[1]

Data powstania:

1915
Brak zgodności, co do daty powstania utworu, przypuszczalnie powstał w 1915 lub 1916 r.

Informacje

Piosenkę napisał legionista 4 pp Ludwik Markowski w końcu 1915 r. Śpiewana była na ludową melodię węgierską. Z 1918 r. pochodzi inna wersja tego utworu, zatytułowana Czardasz legionowy (Barański Franciszek, Jak to na wojence ładnie. Pieśni żołnierskie i legionowe 1914–1919, Lwów, Warszawa (1919), s. 114)[1].

Bogusław Szul twierdzi, iż utwór powstał jako pierwsza pamiątka z walk 2. br[2].

Bibliografia