Kąpała sie Kasia w morzu

Zgłoszenie do artykułu: Kąpała sie Kasia w morzu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kąpała sie Kasia w morzu

Klasyfikacja:

pieśń ludowa

Melodia:

ludowa z kieleckiego[3]

Informacje

Pieśń spotykana w całej Polsce, ale także na Białej Rusi i na Morawach. Jej źródła należy szukać w pieśniach szlacheckich z XVI-XVII w. W Kiermaszu wieśniackim spotykamy podobne zwrotki:

Ja miawszy koń gotowy,

Wsiadłszy, pomknę do wdowy.

Pomału, Jasiu, stąpaj,

Ostróżkami nie brząkaj,

Choć moja mać śpiąc dyszy,

Bardzo prędko usłyszy.

Mać-ci to usłyszała,

Na córę zawołała:

Z kimże się, córo, swarzysz...

Tę samą pieśń znaleźć można w zbiorze: Pieśni, tance, y padwany kwoli zabawom uczciwym szlachetnej młodzi[1].

Bibliografia

1. 

Polska pieśń ludowa: wybór, s. 71, 72.

2. 

Pieśni ludu krakowskiego, s. 108.

3. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 300, 301.

4. 

Pieśni Wileńszczyzny, s. 34, 35.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. Zawiera natomiast opracowanie muzyczne autorstwa Jana Mincewicza.