Kukułeczka kuka

Zgłoszenie do artykułu: Kukułeczka kuka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Kukułeczka kuka, chłopiec panny szuka.

spozira, przebira i nosa zadzira.

Kuku, kuku, aha, aha!

O di ri di, o di ri di dyna, o di ri di dyna ucha!

Chłopcy moje, chłopcy, w co wy to dufacie?

Czy to w te surduty, co po jednym macie?

Kuku...

Poznać ci to, poznać chłopca fanfarona,

choć pusto w kieszeni, głowa najeżona!

Kuku...

Kukułeczka kuka, syrce we mnie puka,

głupi ten kawalir, co z majuntkiem szuka!

Kuku...

Pytajta kukułki, ona wam odpowie,

że ten najbogatszy, co ma dobrze w głowie!

Kuku...[2], [3], [4]