Marsz konfederatów Barskich

Zgłoszenie do artykułu: Marsz konfederatów Barskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marsz konfederatów Barskich

Pieśń żołnierska o Najświętszej Maryi Pannie

Autor słów:

nieznany[6]

Autor muzyki:

nieznany[6]

Data powstania:

1768
Utwór powstał w latach 1768–1772.

Informacje

Pieśń ta jest drugą z zachowanych pieśni konfederatów barskich[6]. Konfederacja barska trwała w latach 1768–1772[2].

Melodia wywodzi się końca XVIII w.[2], [3].

Bibliografia

1. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 36.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 97, 98.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 10, s. 18, 19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Śpiewnik żołnierski. Cz. 1, s. 4.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

W górę serca!: drugi zbiór pieśni narodowych i patriotycznych. Cz. 2, Słowa, s. 31.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 68, 69.