Marsz legionów

Zgłoszenie do artykułu: Marsz legionów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Przejdziem Dunaj, przejdziem Wisłę,

Karpackie wyżyny,

Dał nam przykład nasz Piłsudski(1)

I oddział Beliny(2).

Marsz, marsz Legiony,

Bóg wam da zwycięstwo.

Co nam wzięła rozpacz,

To dokona męstwo!

Przypomnij sobie, bracie,

Lata krwi, niedoli

Naszych braci na Sybirze

Ginących w niewoli.

Marsz, marsz...

Dziewczę lube, bywaj zdrowe,

Idziem na bój krwawy,

Polska wzywa nas do czynu,

Dla ojczystej sprawy.

Marsz, marsz...

Trąbka gra nam do ataku,

Zagrały armaty!

Idziem wiara na Moskala,

Jaśnieją rabaty.

Marsz, marsz...

Do snu grają nam armaty,

Pękają szrapnele.

Rozpacz siły nam dodaje(3),

Z Piłsudskim na czele.

Marsz, marsz...[1], [2]


(1) Józef Klemens Piłsudski (1867–1935) – Pierwszy Marszałek Polski, działacz socjalistyczny i niepodległościowy, w latach 1887–1892 zesłany na Syberię, redaktor „Robotnika”, organizator Związku Walki Czynnej (1908), a od 1910 Związków Strzeleckich: Towarzystwa „Strzelec” i Związku Strzeleckiego, dowódca sił strzeleckich w sierpniu 1914r., dowódca 1 pułku, następnie I Brygady Leg. Pol. (od 6 sierpnia 1914 do 26 września 1916), inicjator utworzenia Polskiej Organizacji Narodowej (sierpień 1914), a od września 1914 r. tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej, członek Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu, w okresie od 22 lipca 1917 do 10 listopada 1918 r. więziony przez Niemców w Magdeburgu, po powrocie do Warszawy objął władzę jako Naczelnik Państwa, Naczelny Wódz odrodzonego Wojska Polskiego.

(2) Władysław Prażmowski „Belina” (1888–1938) – członek ZWC, absolwent szkoły oficerskiej ZWC, dowódca pierwszego patrolu tzw. „siódemki”, organizator i dowódca kawalerii legionowej, od 1916 r. dowódca 1 pułku ułanów Leg. Pol., porucznik z 29 września 1914 r., major z 1 stycznia 1917 r., po kryzysie przysięgowym zwolniony z Legionów.

(3) W śpiewnikach Jeziorskiego i Szula analogiczny wiersz brzmi: „Wiara siły nam dodaje”.

Wariant 2

Strzałka

Przejdziem Dunaj, przejdziem Wisłę,

Karpackie wyżyny,

Dał nam przykład nasz Piłsudski

I oddział Beliny.

Marsz – marsz Legiony!

Bóg nam da zwycięstwo.

Co wszczęła rozpacz,

To dokona męstwo!

O przypomnij sobie, bracie –

Lata krwi – niedoli.

Naszych braci na Sybirze

Ginących w niewoli.

Marsz, marsz...

Dziewczę lube, bywaj zdrowe,

Dla ojczystej sprawy;,

Polska wzywa nas do czynu,

Idziem na bój krwawy.

Marsz, marsz...

Trąbka gra nam do ataku,

Zagrały armaty,

Idzie wiara na Moskala,

Zmykają psubraty.

Marsz, marsz...

Do snu grają nam armaty,

Pękają szrapnele.

Wiara siły nam dodaje,

Piłsudskim na czele.

Marsz, marsz...[3]