Marsz legionów

Zgłoszenie do artykułu: Marsz legionów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Marsz legionów

Piosenka nowych legionów

Marsz, marsz Legiony

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Zygmunt Gr.[1]

Melodia:

hymnu Jeszcze Polska nie zginęła

Informacje

Bogusław Szul zanotował, że piosenka, śpiewana na melodię Hymnu Jeszcze_Polska_nie_zginela_(sl_Wybicki_Jozef), powstała w pierwszym roku wojny. Jej autorem był anonimowy do dzisiaj „Zygmunt Gr. z I Brygady”.

por.: Jeziorski Władysław, Nowy śpiewnik polski 1914–1917, Zebrał... Kraków 1917, s 38-39 (pt. Piosenka nowych legionów)[1].

Bibliografia