Marsz legionów

Zgłoszenie do artykułu: Marsz legionów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marsz legionów

Piosenka nowych legionów

Marsz, marsz Legiony

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Zygmunt Gr.[1]

Melodia:

hymnu Jeszcze Polska nie zginęła

Informacje

Bogusław Szul zanotował, że piosenka, śpiewana na melodię Hymnu Jeszcze Polska nie zginęła, powstała w pierwszym roku wojny. Jej autorem był anonimowy do dzisiaj „Zygmunt Gr. z I Brygady”.

por.: Jeziorski Władysław, Nowy śpiewnik polski 1914–1917, Zebrał... Kraków 1917, s 38-39 (pt. Piosenka nowych legionów)[1].

Bibliografia