Marynarska wiara

Zgłoszenie do artykułu: Marynarska wiara

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marynarska wiara

Wesoła marynarska wiara

Autor słów:

Dębicki, Tadeusz[1], [4]

nieznany[2]

Autor muzyki:

nieznany[2], [4]

Data powstania:

1920

Informacje

Piosenka powstała w Szkole Morskiej w Tczewie w roku 1920, a autorem tekstu utworu jest kpt. Tadeusz Dębicki, znany później poeta i marynista[1], [3], [4]. Piosenka jest również śpiewana w drużynach zuchowych z tekstem Donaty Datoń „Taniec marynarzy”[1].

Żartobliwa piosenka morska, której autora i kompozytora nie udało się, jak dotąd, zidentyfikować. Niewykluczone, że utwór został napisany w pierwszych latach niepodległości przez kpt. Adama Kowalskiego pod wpływem radosnego entuzjazmu dla morza i służby w marynarce[2].

Bibliografia

1. 

Starzec, Andrzej.
Kompozytor oraz autor tekstów piosenek szanty i turystycznych.

2. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 163, 414.

3. 

http://www.powr.pl/index.php?p=6%2C6%2C146.
Źródłem informacji jest artykuł Jerzego Drzemczewskiego Poczet zasłużonych ludzi morza – Kpt. Tadeusz Dębicki. Artykuł poza publikacją na wyżej wymienionej stronie internetowej ukazał się również w miesięczniku „Obserwator Morski” nr 10(53) Październik 2012. Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa [odczyt: 21.11.2013].

4. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 328.