Maszerują chłopcy, maszerują

Zgłoszenie do artykułu: Maszerują chłopcy, maszerują

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Maszerują chłopcy, maszerują

Autor słów:

nieznany

Autor muzyki:

Słobódzki, Mieczysław[1]

Informacje

Kiedy piosenka powstała, dokładnie nie wiemy. Należy przypuszczać, że jej geneza wiąże się z pierwszą wojną światową i Legionami. Do takiego domysłu skłania data druku nut, które ukazywały się w cyklu „Żołnierska dola” w wydawnictwie B. Rudzkiego w Warszawie. Były to lata 1918–1921. W tym cyklu wydał również swoje kompozycje Mieczysław Kozar-Słobódzki, wśród nich Bajki („Pomnę dzieciństwa sny niewysłowne”), Wieczorny apel („Wieczorny apel trąbią już, dobranoc wam żołnierze”), Białe róże i wreszcie Maszerują, chłopcy maszerują. Kilka taktów początkowych i końcowych (w każdej zwrotce) brzmi identycznie jak melodia Piechoty (Maszerują strzelcy, maszerują). Może to było powodem, że wielokrotnie utożsamiano te dwa utwory. Lecz mimo że mają wspólny wstępny i końcowy motyw muzyczny, tekstem różnią się diametralnie[1].

Bibliografia