Nasza jest noc

Zgłoszenie do artykułu: Nasza jest noc

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nasza jest noc

Autor słów:

Tuwim, Julian

Autor muzyki:

Górska, Stefania

Informacje

Skomponowane przez popularną piosenkarkę Stefcie Górską tango wywołało burzliwą dyskusje w prasie. W tytule nie było jeszcze nic zdrożnego. Jednak tekst pierwszego zdania refrenu brzmi: „Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic”. Dopatrzono się w tym pornografii i propagandy nudyzmu. Właściwy sprawca całego zamieszania, autor tekstu Julian Tuwim przezornie wcześniej ukrył się pod pseudonimem: Oldlen.

Stefania Górska znana aktorka rewiowa i pieśniarka debiutowała najpierw jako tancerka w zespole Tatiany Wysockiej. Później była gwiazdą „Morskiego Oka” i wielu innych teatrzyków rewiowych. Nie jest to sporadyczny sukces kompozytorski w jej karierze. Napisała też znane tango Rozstanie_(sl_Gorska_Stefcia), również do słów J. Tuwima. Charakterystyczne jest jednak, że Górska, która na scenie znana była z ogromnego wdzięku, temperamentu i humoru, uchodząc słusznie za „konika w spódnicy” – komponowała piosenki rzewne[2].

Bibliografia