Nie są to ptaszkowie, tylko kawalerowie

Zgłoszenie do artykułu: Nie są to ptaszkowie, tylko kawalerowie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nie są to ptaszkowie, tylko kawalerowie

Ptaszkowie na lipie

Z tamtej strony jeziora

Klasyfikacja:

pieśń ludowa

Informacje

Tekst pochodzi z Kobylina, ale pieśń jest znana w całej Polsce, a także w Czechach, na Morawach, Słowacczyźnie i Rusi Węgierskiej. Wskazówką do określenia jej wieku jest zapis Ł. Górnickiego (1566), jak to „kmieć w gorące dni śpiewa sobie o lipce” – być może mowa tu właśnie o tym utworze. Nie przypisuje się jej rodzimego pochodzenia, gdyż pierwotny pomysł spotykany w niemieckiej pieśni łowieckiej z pierwszej połowy XVI wieku. Bardzo prawdopodobne są zapożyczenia, które przypuszczalnie zadomowiły się wraz ze zwyczajami myśliwskimi[1].

Polska pieśń ludowa o archaicznej nucie, oparta na pradawnej bezpółtonowej skali pięciodzwiękowej[3].

Bibliografia