Nocny pociąg, trzecia klasa

Zgłoszenie do artykułu: Nocny pociąg, trzecia klasa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nocny pociąg, trzecia klasa

Autor słów:

Schlechter, Emanuel

Autor muzyki:

Gabel, Juliusz

Data powstania:

1931

Miejsce powstania:

Lwów

Informacje

Piosenka w rytmie fokstrota, napisana dla cyklicznej, lwowskiej audycji radiowej „Łętki Lwowskie”, która w późniejszym czasie przekształciła się w „Na Lwowskiej Fali”, a następnie w „Gospodę pod Lwem”. Utwór wykonywała wówczas początkująca piosenkarka radiowa Włada Majewska, a na występach w Warszawie Zofia Terne. We Lwowie zamieniano tekst utworu: nie podobającego się wilniuka zamieniano na lwowiaka. Śpiewano tylko pierwszą zwrotkę z refrenem, stosując gwarę lwowską[1].

Bibliografia