Zgłoszenie do artykułu: Oleandry

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Oleandry

Szumią Oleandry

Autor słów:

Schiller, Leon

Informacje

Melodię i tekst tej powszechnie znanej piosenki znamy chociażby z Kramu z piosenkami. Leon Schiller, autor tekstu, opatrzył ten utwór uwagą, że melodia jest czeska, śpiewana przez żołnierzy garnizonu austriackiego na przedmieściach Krakowa. Melodia Oleandrów posłużyła Leonowi Pasternakowi do napisania Oki. Nie wykluczone jednak, że Pasternak, rodowity lwowianin, znał tę melodię z wcześniejszego niż schillerowskie opracowania[1].

Bibliografia

1. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 362, 363.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.