Zgłoszenie do artykułu: Orlątko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

O mamo, otrzyj oczy,

z uśmiechem do mnie mów,

ta krew co z piersi broczy,

ta krew to za nasz Lwów!

Ja biłem się tak samo

jak starsi, mamo chwal!

Tylko mi ciebie, mamo,

tylko mi Polski żal!

Tylko mi ciebie, mamo,

tylko mi Polski żal!

Z prawdziwym karabinem

u pierwszych stałem czat,

o nie płacz nad swym synem,

że za ojczyznę padła.

Z krwawą na piersi plamą

odchodzę dumny w dal.

Tylko mi ciebie, mamo…

Mamo czy jesteś ze mną?

Nie słyszę twoich słów,

w oczach mi trochę ciemno,

obroniliśmy Lwów!

zostaniesz biedna sama,

baczność! Za Lwów cel, pal!

Tylko mi ciebie, mamo…[1], [2], [3], [4]