Pani pana zabiła

Zgłoszenie do artykułu: Pani pana zabiła

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pani pana zabiła

Klasyfikacja:

pieśń ludowa

Informacje

Pieśń jest znana w Polsce, ale można spotkać jej zapożyczone wersje także na Białorusi oraz Morawach. Temat to rodzimy wątek, który swoją genezę, według zasłużonego badacza spraw polskich – Glogera, posiada w opisanym przez Jana Długosza wypadku zabicia Jakuba Boglewskiego przez żonę około 1466 roku. Od momentu przyjęcia wiary chrześcijańskiej, jak twierdzi kronikarz, był to odosobniony przypadek. Teoria Glogera nie jest jednak w pełni potwierdzona.

Pieśń stanowi charakterystyczny przykład mechanizmu powstawania twórczości ludowej: na tle konkretnego przypadku powstaje utwór z wplątanymi motywami, które są powszechnie znane w społeczeństwie np.: lilii czy też ruty, rosnącej na grobie zmarłego, bądź wykrętnych odpowiedzi, których morderczyni udziela braciom zabitego.

Sam początek pieśni został zaczerpnięty z fragmentu XV-wiecznego dzieła kościelnego:

Stała nam się nowina,

Nigdy taka nie była.

Marja syna powiła...

Przytoczony wątek ma swoją długą historię literacką i stanowił inspirację dla artystów m.in.: stał się motywem przewodnim dla ballady Adama Mickiewicza Lilje, potem Teofil Lenartowicz zaadaptował go w Balladzie, a Jan Kasprowicz wykorzystał w Pieśni o pani, co zabiła pana, Ludwik Hieronim Morstin stworzył utwór sceniczny na ten temat, zaś Szopski_Feliks napisał operę[1].

Bibliografia