Pieśń Legionistów Polskich

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń Legionistów Polskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń Legionistów Polskich

Marsz, marsz Piłsudski

Pieśń Legionów

Pieśń Pierwszej Brygady

Pieśń Piłsudczyków

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Pochmarski, Bolesław[1]

Sygryc, Aleksander[2]

Data powstania:

1915

Miejsce powstania:

Sławków

Informacje

Według spisu treści pierwszego rocznika „Wiadomości Polskich”, autorem pieśni, przypisywanej bardzo często Aleksandrowi Sygrycowi-„Samowi”, jest Bolesław Pochmarski. Utwór powstał na wiosnę 1915 r. w Sławkowie. Potwierdzają to także inne źródła („Żołnierz Polski”, 1918, nr 1 z 15 XII, s. 4). Po zajęciu Warszawy przez Niemców zmianie uległ refren pieśni:

Marsz, marsz Piłsudski,

Prowadź na bój krwawy,

Pod Twoim przewodem

Tryumf naszej sprawy.

W śpiewniku Jana Migo cenzura austriacka skreśliła drugą część refrenu oraz drugą część trzeciej zwrotki:

Dziś zwycięstwo nam się ziści,

Polska zmartwychwstanie.

por.: Polskie pieśni wojenne i piosenki obozowe, zebrał Ad(am) Z(agórski), Piotrków 1915, s. 50 (pt. Marsz, marsz Piłsudski); „Wiedeński Kurier Polski”, 1915, nr 229 z 6 VII, s. 5 (pt. Pieśń Legionów); Migo Jan, Śpiewnik wojenny... zebrał... Kraków 1916, s. 5–6; Jeziorski Władysław, Nowy śpiewnik polski 1914–1917. Zebrał… Kraków 1917, s. 48 (pt. Pieśń Pierwszej Brygady); Śpiewnik Żołnierza Polskiego zebrał i ułożył T. H. D. Warszawa 1939, s. 3 (pt. Pieśń Piłsudczyków)[1].

Bibliografia