Pieśń kozacza

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń kozacza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń kozacza

Autor słów:

Kmita, Rafał[1]

Autor muzyki:

Wojtarowicz, Janusz[1]

Data powstania:

1996

Wykonania poza albumami:

Grupa Rafała Kmity

Kozłowski, Andrzej

Bohosiewicz, Sonia

Lipnicki, Arkadiusz

Plewa, Piotr

Informacje

Jest to pierwsza piosenka ze spektaklu Wszyscyśmy z jednego szynela, którą autor stworzył do programu. „Gdy pisałem Pieśń Kozaczą i chciałem uzyskać rytm pędzącego konia, napisałem tekst trochejem, właśnie po to aby było czuć ten step i tego pędzącego kozaka” – mówi Rafał Kmita[2].

Bibliografia

1. 

Kmita, Rafał.
Archiwum prywatne.

2. 

Magiczny Świat Kabaretu: PaKA 1985–2001, s. 171.