Piosenka o saperach

Zgłoszenie do artykułu: Piosenka o saperach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Najmądrzejsze to sapery – ry – ry,

Same u nich dzindziniery – ry – ry(1),

/Chłop w chłopa jak kopa,

Siekiereczką ciup, ciupa,

A to ci saperska dupa – pa – pa./bis

Dwa miesiące pracowali – li – li,

I...domeczek zbudowali – li – li,

/A...dom się zawalił

I Czarnego(2) przywalił,

Bo zanadto siebie chwalił – lił – lił./bis

Zbudowali dwa szałasy – sy – sy,

Wyrąbali całe lasy – sy – sy,

/Szałas się zawalił

I Czarnego przywalił,

Bo zanadto siebie chwalił – lił – lił./bis

Kompania saperów idzie – dzie – dzie,

Budować mosty na Nidzie – dzie – dzie,

/A most się zawalił,

Porucznika przywalił,

Bo zanadto siebie chwalił – lił – lił./bis[1], [2], [4]


(1) dzindziniery – inżyniery

(2) Czarny – podporucznik kompanii saperów 1-szej brygady

Wariant 2

Strzałka

Najdzielniejsze są sapery –

Wszystko same inżyniery.

Chłop w chłopa jak kopa, siekiereczką ciup-ciupa.

To ci jest saperów kupa!

Budowali raz szałasy,

Wycinali całe lasy.

Szałas się obalił i sapera przywalił,

To ci wojsko pierwszej klasy! –[3]

Bibliografia

1. 

Roliński Adam, A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, wyd. 2, Kraków, Księgarnia Akademicka, 1996, s. 242, 243, 436.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Zbyszko W. Mroczek, Muza Legionów Polskich 1914–1915: oryginalne śpiewy i śpiewki wojenne z melodiami. Z. 2, Kraków, Mroczek, Zbyszko Wilhelm, 1916, s. 44, 45.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Szul Bogusław, Piosenki leguna tułacza, Warszawa, 1919, s. 132.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Świerczek Wendelin, Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, Kraków, Księża Misjonarze, 1917, z. I, nr 36, s. 52, 53.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.